Smittesituasjonen i Drammen er nedadgående, og vi håper den vil fortsette den veien. Vi arrangerer derfor kurs i ølbrygging for nybegynnere så fort det lar seg gjøre på en trygg og sikker måte for alle deltagere. Pris kr. 750 pr deltager som inkluderer mat og drikke. Kurset varer i ca. fem timer og starter kl. 1730, og arrangeres på tirsdager. Vi tar for oss hele prosessen fra A til Å ved å brygge et faktisk brygg.  Kontakt oss dersom du ønsker å delta på et slikt kurs.